EKOLÓGIA

PROLEN®YARN narodil sa a vyrába sa pod najkrajšími slovenskými horami nazývanými Vysoké Tatry.

Ako Tatrancom nám veľmi záleží na našom životnom prostredí. Preto sa správame a vyrábame náš PROLEN®YARN s maximálnym ohľadom na prírodu, aby sme ju zachovali takú, akú sme ju zdedili, aj pre naše budúce generácie. PROLEN®YARN a jeho výroba neznečisťujú životné prostredie (vodu, vzduch ani pôdu). - Keďže PROLEN®YARN je farbený v hmote, nevzniká problém so znečisťujúcimi odpadovými vodami. Pri výrobe materiálu PROLEN®YARN sa spotrebuje len malé množstvo vody (na rozdiel od bavlny, kde sa na výrobu 1 kg spotrebuje až 11 tis. litrov vody). Pri výrobe materiálu PROLEN®YARN a následne z materiálu PROLEN®YARN sa používajú nižšie teploty, t. j. menej energie (až o 45 %). Na výrobu materiálu PROLEN®YARN sa nepoužívajú žiadne pesticídy ani toxické farbivá. -PROLEN®YARN je 100 % recyklovateľný. PROLEN®YARN je zelené vlákno pre našu modrú planétu.