HOSPODÁRNOSŤ

Okrem vyššej metrickej výťažnosti (o 23 (PA)-52 (bavlna) % vyššej v porovnaní s inými prírodnými alebo syntetickými vláknami),

PROLEN®YARN prináša aj ekonomické výhody v podobe úspory energie, pretože pri jeho spracovaní sa používajú nižšie teploty ako pri iných typoch priadze (až 30 % úspora energie v porovnaní napríklad s polyesterom). Vzhľadom na to, že PROLEN®YARN je farbený v hmote, nemáte žiadne dodatočné náklady na farbenie (farbivá, voda, energia, mzdy, náklady na životné prostredie). Výrobky z -PROLEN®YARN-u vyžadujú len malú údržbu, nemusia sa žehliť, takže opäť ušetríte energiu aj pri starostlivosti o odevy vyrobené z tohto materiálu.