DUTÉ VLÁKNO

PROLEN®HOLLOW

Pri vývoji tohto vlákna sme sa inšpirovali prírodou

Vtáky sú ľahké a dokážu lietať vďaka dutým kostiam a periu, ktoré sú naplnené vzduchom. Podobne ako v perí, aj vo vláknach materiálu PROLEN®HOLLOW je dutina - a vďaka tomu je to najľahšie vlákno zo všetkých syntetických vlákien na svete. Výrobcovia získavajú ekonomické a ekologické výhody a koneční používatelia väčší komfort, pretože odevy sú ľahšie. To im umožňuje dosiahnuť lepší výkon počas ich aktivít a poskytuje im voľnosť pohybu.

Kožušina pozostávajúca z dutých chlpov je adaptáciou zvierat, ktoré žijú vo veľmi chladných podmienkach, ako sú ľadové medvede, polárne líšky, soby, losy, karibovia a alpaky. Ich srsť je dutá rúrka, v ktorej je rozmiestnený vzduch a pomáha izolovať zvieratá od nepriaznivých teplôt. Rovnako ako v srsti týchto zvierat, je vo vnútri vlákna PROLEN®HOLLOW dutina. Zabezpečuje, že vzduch v odeve PROLEN@HOLLOW  sa nachádza nielen vo vláknach, ale aj v ich vnútri, čím sa zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti. Tepelný odpor-PROLEN®HOLLOW- je najvyšší zo všetkých syntetických a prírodných vlákien, dokonca vyšší ako u vlny.